• bg
    • en

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА "НИК.М-СТРОЙ" ЕООД!

Фирма “НИК.М-СТРОЙ”ЕООД е специализирана в индустриално почистване на промишлени предприятия и съоръжения, Поддържане на зелени площи,дейности свързани с отдел”Опаковка”, товаро-разтоварна дейност както и специфични задачи от Логистиката на суровини, материали,оборудване и отпадъци .Работим качествено и успешно както с малки и средни, така и с големи предприятия. Фирмата поддържа успешно договорни отношения с ”Девня Цимент” АД, ”Девня Варовик”АД „Солвей Соди” АД „САЛС”АД,” Алифос България”ЕАД , „Технофос” ЕАД, „ТЕЦ Варна” ЕАД , „ПАРТНЕР- ЖСП” ЕООД , „М-ТРАНС” ЕООД , „ГБС-ИМОТИ” АД  и ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”

Дружеството изпълнява успешно дейности като:

– Почистване на площадки и съоръжения с непрекъснат режим на работа на територията на „Девня Цимент”АД
– Почистване на площадки и съоръжения с непрекъснат режим на работа на територията на „Девня Варовик”АД
– Почистване на содовози , почистване бункер за варовик на ВП 9 на територията на „Солвей Соди”АД
– Почистване на площадки и съоръжения с непрекъснат режим на работа на „САЛС” АД на територията на „Солвей Соди” АД
– Опаковане на готовата продукция , почистване на площадки и съоръжения цех „Алифос България“ЕАД
– Почистване на площадки и съоръжения , Поддържане на зелени площи „Технофос”ЕАД
– Почистване на съоръжения в „Тец Варна”ЕАД
– Товаро-разтоварна дейност „ГБС-ИМОТИ” АД клон Девня

 

„НИК.М-СТРОЙ”ЕООД разполага с квалифициран и опитен персонал ,машини и техническо оборудване необходимо за качественото изпълнение на дейностите. Качеството и професионализмът са основата на нашата дейност,за целта осъществяваме постоянен вътрешен контрол за точното изпълнение на възложените ни задачи.

 

Ние отделяме голямо внимание както на предлаганото качество така и на здравословните и безопасни условия на труд , имаме разработени и утвърдени правила и инструкции за осигуряване на ЗБУТ.

Основните цели в политиката на дружеството по ЗБУТ са:

-Изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на нормативната уредба в Република България за запазването на живота, здравето и безопасност на труда в трудовата им дейност за защита на работещите в дружеството.

-Намаляване до минимум рисковете за здравето и безопасността на персонала свързани с дейността.

-Правилно използване на техническите средства и предупредителни мерки за недопускане на инциденти и злополуки.

 

Организацията осигурява на своя персонал работно облекло,лични предпазни средства, обслужване от Служба по трудова медицина, застраховка за риск „Трудова злополука”,транспорт, ежегодни обучения с цел повишаване квалификацията и опресняване на знанията.

На нашите клиенти предлагаме еднократно и абонаментно почистване на производствени помещения и площадки.

Разбери повече

Дейности

Индустриално почистване
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
Товаро-разтоварна дейност
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
Поддържане на зелени площи
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ
Отдел „Опаковка”
РАЗБЕРИ ПОВЕЧЕ

Оборудване и механизация

„НИК.М-СТРОЙ”ЕООД разполага с машини и техническо оборудване необходимо за качественото изпълнение на дейността.

Защо да изберете нас?

НАТРУПАН ОПИТ

КОРЕКТНОСТ В РАБОТАТА

ДОБРО ОБОРУДВАНЕ

ОТЛИЧЕН ЕКИП

Клиенти

Свържете се с нас

Може да ни намерите на

9162, гр.Девня, ул.Иван Вазов № 1

УПРАВИТЕЛ

Николай Желязков

  • ел/факс: 0519 96036
  • (+359) 885 890 687
  • (+359) 89 789 7649
  • nik.mstroi@abv.bg