• bg
    • en

Сертификати

Фирма „НИК.М-СТРОЙ” ЕООД притежава сертифицирани Системи за управление на:
- качеството, съгласно ISO 9001
- по отношение на околната среда, съгласно ISO 14001
- здравето и безопасността при работа, съгласно ISO 45001
с обхват, показан в приложените сертификати. Ежегодните одити от сертифициращата компания удостоверяват съответствието с изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и постоянното подобряване в дейностите на фирмата.

Защо да изберете нас?

НАТРУПАН ОПИТ

КОРЕКТНОСТ В РАБОТАТА

ДОБРО ОБОРУДВАНЕ

ОТЛИЧЕН ЕКИП

Клиенти

Свържете се с нас

Може да ни намерите на

9162, гр.Девня, ул.Иван Вазов № 1

УПРАВИТЕЛ

Николай Желязков

  • ел/факс: 0519 96036
  • (+359) 885 890 687
  • (+359) 89 789 7649
  • nik.mstroi@abv.bg